SAĞLIK

FİTOTERAPİ

FİTOTERAPİ (BİTKİSEL TEDAVİ)

Fitoterapi nedir?

Çok kısa tanımı bitkisel tedavidir.Günümüzde alternatif tıp adı da verilmektedir.Fitoterapi,tüm dünya genelinde kabul görmüş ve önemsenen bir tedavi yöntemidir.İnsanlık tarihinde binlerce yıllık geçmişe sahiptir.Birçok kıta da değişik şekillerde uygulanmaktadır ve uygulandığı coğrafyada ulusal kültüre yerleşmiştir.

Fitoterapi,modern kimyanın gelişimi ile birlikte günümüzde kullanılan birçok ilacın oluşumunda ya da geliştirilmesinde rol almıştır.

Bugünün modern tıp uygulamaları ve ilaç tedavilerinde de halen bitkisel ekstraktlar ya da bitkilerden elde edilmiş maddeler kullanılmaktadır.İlaç tedavisinin asıl anlamı ”yararlı etken madde” dir.Bu etken maddeler doğadan elde edilebildiği gibi sentetik olarak da üretilmektedir.Bu ilacı kaliteli yapan iki önemli faktör vardır;biyo yararlılık ve en aza indirilmiş yan etki boyutudur.

Fitoterapi,Avrupa başta olmak üzere,Avustralya ve Rusya gibi önemli ülkelerde bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmiş ve öncelikli uygulama alanına girmiştir.Bunun nedeni,doğal maddelerin insan biyokimyası ile olan uyumu ve kontrollü kullanıldığında yan etki sorunu yaşanmamasıdır.

Destek amaçlı fitoterapi;

Fitoterapi,hastalıklar ve onlarca uygulanan ilaç tedavilerinin paralelinde,gerek hastaların vitamin ve mineral eksikliklerinin karşılanması,gerek uygulanan ilaç tedavilerinin olumsuz etkilerinin minimuma indirgenmesi,gerekse tüm tedavi sürecinde hasta performansının kaydedilmemesi adına ihtiyaç duyulan bir yöntemdir.Özellikle kemoterapi gören kanser hastalarında,her ilaç kullanımında ortaya çıkan bir dizi beklenmeyen ya da kaçınılmaz olan yan etkiler mevcuttur.Destek amaçlı fitoterapi uygulaması ise bu noktada devreye girerek birçok olumsuzlukları minimuma indirmektedir.
Kemoterapi gören hastalarda,destekleyici fitoterapi tedavisinin avantajları şöyledir;

  • Mide bulantısı ve sindirim sistemi problemlerinin engellenmesi
  • Kan tablosu ve karaciğer enzimlerinin etkilenmemesi
  • Enfeksiyona bağlı hastalıklara karşı direncin artırılması
  • Doku organ ve hücre hasarının önüne geçilmesi
  • Vücut direncinin korunması ve psikolojik olumsuzlukların engellenmesi
  • Tedavide beklenen sonucun desteklenmesi
  • Hastaların günlük ve sosyal hayatlarını sürdürebilmesi

Ülkemizde birçok sebepten dolayı fitoterapi’nin önemi anlaşılamamış ya da bilgi ve ilgi eksikliğinden dolayı ait olduğu yere gelememiştir.Tedavi yöntemi ne olursa olsun fitoterapinin,yalnızca kemoterapi gören hastalar için değil,herhangi bir nedenle kemoterapi alamayan hastalar için ve aynı zamanda normal yaşamda da ihtiyaç durumunda uygulanması önerilir.Ama mutlaka uzman kontrolünde uygulanması önerilmektedir.

Kaynak: Fitoterapi Gerçeği

Yazar: Adnan AKAR