BİLİM

JEOFİZİK

JEOFİZİK VE JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Jeofizik Nedir ?
Jeofizik Nedir sorusunu kısa cevaplamak gerekirse Yerkürenin, atmosferin, gezegenlerinin, uyduların ve güneşin fizik ve matematik yöntemleri kullanarak fiziksel ve yapısal özelliklerini inceleyen bilim dalına Jeofizik denir.
Jeofizik bilim dalındaki amaç; yüzeydeki fiziksel alanları ölçerek, analiz ederek ve yorumlayarak Dünya’daki yeraltı koşullarının incelenmesi.
Jeofizikçiler, fiziksel özellikleri ölçmek için sofistike araçlar kullanırlar:
Yoğunluk, elektriksel direnç, elektrik alanları ve radyoaktivite, Topraktan geçen ses dalgalarının hızı, Yerçekimi ve yeryüzünün manyetik alanlarındaki değişiklikler, Toprakların yakınındaki kayalardan gelen radyo sinyallerinin yansıması;
Jeofizikçiler, petrol, doğal gaz, potas, kömür, demir, bakır ve diğer birçok minerali bulmak için Zemin etüt gibi ölçümlerin bir veya daha fazlasını kullanırlar. Buna ek olarak, özellikler çevresel tehlikeleri tanımlamak ve barajlar veya bina inşaat alanları için alanlar değerlendirmek için kullanılır.
Jeofizik bilim dalında analiz ve incele için kullanılan genel yöntemler: gravite, manyetik, sismoloji, sismik, elektrik, elektromanyetik, palemonyetizma, radyometrik, jeotermik yöntemler ve kuyu loglarıdır.
Jeofizik neden önemlidir?
Arama jeofiziği son yüzyılda sosyal ve ekonomik ilerlemelerin çoğunu genellikle enerji kaynaklarını bulmamıza yardımcı oldu.
Şimdi bu teknikler doğal çevremizi korumak için kullanılmaktadır. Bölgesel manyetik ve rezistivite araştırmaları, kirleticilerin dağılımı ve hareketi hakkında bize bilgi verirken, büyük ölçekli küresel sismoloji, depremlerden ve tsunamiden risk altındaki alanları tanımlamamıza yardımcı oluyor.
Jeofizik Bilim Dalında Kullanılan Başlıca Yöntemler ve inceleme alanları
Gravite: Yerlatı yapılarının yerçekimi özeliğini inceler
Manyetik: Yeraltı yapılarının manyetik önelliklerini inceler.
Sismoloji: Depremin özelliklerini ve yerin derinliklerini inceler.
Sismik: Yeraltı yapılarını sismik hız değişimlerini inceler.
Elektromanyetik: Yeraltı yapılarını elektirik iletkenlik ve elektromanyetik özelliklerini inceller.
Jeomanyetizma: Uzaydaki ve Dünya’daki manyetik alanların değişimini inceler.
Palemonyetizma: Geçmiş dönemlerdeki yer manyetik alanının değişimlerini inceler.Jeofiziğin Uygulama Alanları* Yerin iç yapısının araştırılması
* Yerkabuğunun araştırılması
* Jeolojik haritalama
* Havza araştırmaları
* Hidrokarbon araştırmaları (kömür, petrol, doğalgaz)
* Jeotermal alanların araştırılması
* Maden yataklarının araştırılması
* Yeraltı suyu arama araştırmaları
* Yeraltı suyu kirliliğinin araştırılması
* Su yataklarına deniz suyu girişiminin haritalanması
* Karstik boşlukların araştırılması
* Mühendislik yapıları yer, temel, zemin araştırmaları
* Mühendislik yapıları yapı, donatı araştırmaları
* Arkeolojik ve kültürel yapıların araştırılması
* Kentsel dönüşüm yer seçimi araştırmaları
* Katı atık alanlarının ve yeraltı suyuna etkilerinin araştırılması
Jeofizik Mühendisliği nedir?
Jeofizik Mühendisliği, yeryuvarının ve diğer gezegenlerin fiziksel yapısını, yerin davranışını, depremleri inceleyen, yeraltı kaynaklarını (su, petrol, doğalgaz, maden yatakları, jeotermal alanlar), arkeolojik ve kültürel kalıntıları arayan, mühendislik yapıları ile kentsel yer seçimini belirleyen, fizik yasaları uyarınca matematiği ve jeolojiyi kullanarak yeraltının anlaşılmasını sağlayan, görüntüleyerek araştıran ve yeryuvarının dinamik davranışlarını belirleyen bir mühendislik dalıdır.
“Jeofizik Mühendisleri” hangi kurum ve kuruluşlarda çalışabilir?Jeofizik Mühendisleri, Devlet Su İşleri (DSİ), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK-MAM), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) vb. kamu kuruluşlarında ve tüm belediyelerde çalışma ortamı bulma imkanına sahiptir. Ayrıca zemin araştırmaları gerçekleştiren özel jeofizik şirketleri, jeoteknik çalışmalar yapan inşaat firmaları, özel maden arama şirketleri ve yeraltı suyu arama şirketleri de jeofizik mühendislerinin çalışabilecekleri özel kuruluşlardır.
Özet olarak;
Jeofizik kısaca bir yer bilimi olup aynı zamanda jeoloji ile kardeş bilimdir.Önemli farkları ise,jeoloji yer kabuğunun daha yüzeysel kısmını incelerken jeofizik birtakım gelişmiş aletler yardımı ve yukarıda yazılan yöntemler vasıtası ile yer kabuğunun daha derin kısımlarını da inceler.Yukarıda okuduğunuz gibi jeofiziğin ilgilendiği konulardan biri de depremlerdir.Memleketimiz de deprem kuşağında olup sık sık depremler olmaktadır.Ama ne yazık ki insanlarımız ve bizi yönetenler bunu iyi anlayamadıkları için veya anlamak istemedikleri için hem yer bilimlerine fazla önem vermemekteler hemde yapılan inşaatların kalitesine fazlaca dikkat etmemektedirler.(Tabi 2000 yılından sonra bir iyileşme olsa da tam yeterli değildir) Bu yüzden aynı büyüklükte kuvvetli bir deprem Japonya da olduğu vakit bir zarar yapmaz iken,bizim memleketimizde olduğu vakit yıkıcı olup bir çok maddi ve manevi zararlara yol açmaktadır.Ben de bir Jeofizik mühendisi olarak burada, jeofizik ile ilgili kısa bilgiler aktarırken dikkati öncelikle günümüzün korkulu rüyası depremlere çekmek istedim ve yukarıdaki slaytlarda da depremin önemini ve yıkıcılığını hoş olmasa da göstermek istedim.Belki bu ürkütücü görüntüleri görüp de inşaat sektöründe iş yapan insanlar daha dikkatli,bilinçli ve insancıl hareket ederler diye düşündüm.Yapacakları yanlış bir işin sonuçlarının neler olabileceği burada kendilerine tekrar hatırlatıldığı için belki biraz daha düşünerek ve bilerek doğru iş yaparlar ve böylece olası felaketlerin kayıplarını en aza indirirler diye umuyorum.